Qui som?

L’Ateneu Pere Mascaró té per objecte la promoció, el foment i aprofundiment en l’estudi i recerca de les ciències polítiques i socials. Així mateix, promourà accions i projectes de defensa dels drets humans, foment de la cooperació al desenvolupament, promoció de l’acció social i política transformadora, dels drets del immigrants i de les persones amb discapacitats, defensa dels valors de l’ecologisme, promoció dels principis democràtics, foment de la tolerància i solidaritat entre els pobles, defensa dels drets educatius i culturals, foment de la investigació i l’estudi sobre la recuperació de la memòria històrica, promoció dels valors de l’igualtat de gènere.

Amb aquest gran objectiu l’Ateneu pretén:
- Crear un espai transversal de reflexió, anàlisi, sensibilització, participació i transmissió de coneixement de la realitat social i política.
- Fomentar l’empoderament del teixit social i fomentar el treball en xarxa per a la transformació i el canvi de model socioeconòmic.
- Generar la reflexió i difusió d’idees i pensament alternatiu ja sigui en el camp econòmic, social, polític o cultural.