Interessant debat sobre Com iniciar un canvi en el model econòmic

El dimecres 28 d’octubre tingué lloc a Can Alcover l’interessant debat sobre la manera com es pot iniciar un canvi de model econòmic per a les nostres illes.

Presentà l’acte Josep Valero, coordinador d’activitats de l’Ateneu que l’enmarcà en el 5è aniversari de la creació d’aquest, a continuació Carles Manera, catedràtic d’Història Econòmica de la UIB exposà les seves reflexions. Després Ivan Murray, professor de geografia de la mateixa universitat comentà diversos aspectes del debat.

A continuació hi hagué un ric i interessant col·loqui sobre les reflexions exposades pels dos ponents.