L’Altra Mirada 70- març 2018

A les vostres pantalles L’Altra Mirada 70!

Vos acompanyaran David Abril, Toni Alorda, Lila Thomas Andreu, Miquel Rosselló, Josep Valero Gonzalez, Manel Santana Morro, Amics de la Terra Mallorca, Enric Pozo Mas, Mercè Ginard, Joan Pau Jordà, Matías Nicolás Mendoza Marín, Benjamí Serra Montes, Joan Font Massot, Macià Josep Calafat Bellver, Biel Mayol, Mahécor Mbengue, Begoña de la Iglesia, Maties Garcias, Jordi Amat, Josep Maria Traverso i Joan Miquel Lladó!