Passam a Fundacions Darder Mascaró

A partir del mes de juliol de 2016 l’Ateneu Pere Mascaró presenta les seves activitats i documents a través del web de la comunitat "Fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder", que des del juliol de 2017 es constitueix en "Fundacions Darder Mascaró". Vos convidam a seguir les nostres activitats i documents a aquest web:

http://www.fundacionsdardermascaro.cat

Carpeta

Icona Fundacions Darder Mascaró