Carta a Soraya Sáenz de Santamaria

Fundacions tenim una presència activ dins la Plataforma cívica per la reforma del sistema de finançament i el REIB i amb la finalitat de continuar amb l’impuls d’aquesta, el CERCLE ha fet arribar a la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, una carta explicativa de la situació actual i el Manifest consensuat per la gran part de la societat civil de les illes.
A més de traslladar-li el "malestar i preocupació pel fet d’estar sistemàticament en la cua de totes les Comunitats Autònomes pel que fa al seu finançament autonòmic", hem volgut reafirmar el suport unànime rebut del Govern de les Illes Balears i tots els grups polítics de l’oposició.
Entre altres temes, la carta fa incidència en el sistema de finançament autonòmic, el Règim Especial Insular, les inversions de l’Estat en la nostra Comunitat i el tractament del deute com a factors clau en el desenvolupament de la comunitat autònoma.
La comunicació s’ha enviat també al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, al Vicepresident del Govern balear, Biel Barceló, a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera i als representants polítics de l’oposició.